brother max vis 类型:平面视觉
  • brother max vis
  • brother max vis
  • brother max vis
  • brother max vis
  • brother max vis
  • brother max vis
  • brother max vis
  • brother max vis


客户:麦斯兄弟公司

项目名称:VI设计

说明:沿用原英国标志风格进行升级,重点突出差异化,品牌设计,色彩运用,规范化,平面设计等深圳太古堂视觉设计机构公司